Det nya året kommer bli ett grönt och skönt år!

Som många andra på denna jord tänker jag att det nya året kommer med nya tag och förändringar! Mina tanker landar snabbt och enkelt på miljön, speciellt efter en höst i Indien förstår jag vikten av att ta hand om vår planet. Så under mitt 2012 kommer jag att ha klädstop - vilket betyder att jag inte får köpa kläder. Om jag inte kan motivera detta på ett starka grunden, vilket jag troligtvis inte kommer kunna.


Tog en text från WWF som handlar just om bomull, hela hittar ni här, detta är deras sammanfattning:

"I dag är bristen på rent vatten ett av världens allvarligaste miljöproblem. Cirka 1,1
miljarder människor saknar tillgång till rent vatten och i spåren av vattenbristen följer
allvarliga hälsoproblem och sjukdomar. Föroreningar och överutnyttjande av jordens
sötvatten är också ett hot mot den biologiska mångfalden och vattnets ekologiska
funktioner. Sötvattenslevande djur och växter minskar med en skrämmande hastighet och
våtmarker och vattendrag är den naturtyp där jordens biologiska mångfald minskar
snabbast.
I över 5 000 år har fibrer från bomullsplantan använts för att tillverka klädesplagg. I dag
täcker bomullen ensam ungefär 40 % av världens behov av textilfibrer. Odlingen och de
olika leden i tillverkningen är också av mycket stor ekonomisk betydelse, framförallt i
utvecklingsländer. I Mali svarar t ex bomull för 50 % av exportvärdet och i Pakistan
kommer 65 % av exportinkomsterna från bomull.
Bomull odlas huvudsakligen i tropiska och subtropiska regioner och eftersom odlingen ofta
sker i torra områden där sötvatten är en bristvara krävs konstbevattning av stora arealer.
Bomull är tillsamman med ris och socker en av de mest vattenkrävande grödorna.
Konventionell bomullsodling har därmed en stor påverkan på det omgivande sötvattnets
hydrologi och dess biologiska mångfald.
I odlingen används dessutom stora mängder jordbrukskemikalier. Bomullsodlingen upptar
endast 2,5 % av jordens uppodlade jordbruksmark men förbrukar en oproportionerligt stor
andel av den totala användningen av jordbrukskemikalier och inte mindre än 25 % av den
totala mängden insektsbekämpningsmedel. Enligt WHO (Världshälsoorganisationen) är de
flesta bekämpningsmedel som används för bomullsodling skadliga. Människor som
exponeras för kemikalierna utsätts för en stor hälsorisk och kan bli förgiftade.
En stor del av den bomull som odlas idag är genmodifierad. Riskerna med att använda
genmodifierad bomull är fortfarande oklara och idag finns det få exempel på miljövinster
vid odling av GMO-bomull. Bomull kan odlas på ett mer hållbart sätt med effektivare
bevattningsmetoder och kraftigt reducerad användning av pesticider. Det finns ekologiskt
odlad bomull, men den svarar idag för en försvinnande liten andel av den totala
produktionen. Även om volymerna successivt ökar kommer den på kort och medellångsikt
inte kunna ge några storskaliga positiva effekter.
För att åstadkomma en mer storskalig förändring krävs därför andra vägar att gå. En väg,
som förespråkas av WWF, är utveckling och spridning av s.k. anpassade brukningsmetoder,
”Best Management Practices” (BMP:s) för bomull. Målsättningen med BMP är odling med
minsta möjliga miljöpåverkan men med fortsatt hög avkastning. Bästa möjliga sociala
förhållanden för odlaren eftersträvas också.
Vägen från planta till textil är lång och svår att följa. Det är oftast omöjligt att spåra
bomullen baklänges från plagget i affären till bomullsplantan på fältet. WWF arbetar för att
påverka och förändra flera led i den komplexa bomullskedjan. Dels genom direkta
fältprojekt men också genom dialog med företag, finansiärer, regeringar och internationella
organ. Informationsspridning till olika berörda grupper är också en viktig del i arbetet."


VÄRT ATT TÄNKA PÅ! Annars kommer vi kunna bada i sopor och skit och den enda vi egentligen kan skylla detta på är oss själva!
2012-01-02 @ 19:42:36 Linas mind Permalink


Kommentarer
Postat av: spåret

öhhhhhhhhhhhh

2012-01-03 @ 03:44:02

Dela med dig av din tanke här:

Namn:
Klicka här så blir du ihågkommen :)

E-postadress: (publiceras ej)

Din blogg:

Orden:

Trackback